top of page
תמונה רגליים עם לב.jpg
  • תהליך יעוץ שינה: פגישת אבחון, תכנית שינה מותאמת אישית וליווי טלפוני למשך חודשיים - 1900 ₪.

  • תהליך יעוץ שינה לאחים/תאומים: פגישת אבחון, תכנית שינה מותאמת אישית עבור כל ילד וליווי טלפוני למשך חודשיים - 2600 ₪.

  • תהליך הדרכת הורים: 3 פגישות ראשונות - 1100 ₪. חבילה ל-3 פגישות נוספות- 900 ₪. עלות פגישה בודדת (החל מהפגישה הרביעית והלאה) - 330 ₪.

  • תהליך גמילה מחיתולים / אתגרים בגמילה: פגישה וליווי טלפוני למשך חודש ימים - 1200 ₪.

bottom of page