top of page

הדרכת צוותים חינוכיים
גן ילדים הוא קהילה הכוללת שלוש אוכלוסיות: ילדי הגן, הוריהם והצוות החינוכי. כמנהל/ת גן עליך לתת מענה איכותי ומקצועי לאוכלוסיות אלו במובנים רבים. קשרים אנושיים אלה מעלים דילמות וסוגיות שונות אשר מחייבים אותך לפעול במקצועיות וברגישות. כמו כן, ישנן סוגיות חינוכיות-התפתחותיות שונות אשר ניצבות בפניך ובפני הצוות החינוכי בגן.

מסגרות חינוך פורמאליות מכילות בתוכן אנשי מקצוע להדרכה וייעוץ מקצועי לצוות החינוכי, ואילו מסגרות חינוכיות פרטיות אינן מחויבות לכך. כמנהלת גן, את בוודאי מבינה את החשיבות של הדרכה וליווי מקצועי לצוות החינוכי, אשר יקדמו את התהליכים הנדרשים ליצירת שינוי משמעותי עבור הצוות, הילדים והוריהם.

אני מעניקה ייעוץ חינוכי-התפתחותי, מדריכה ומלווה צוותים חינוכיים במסגרות חינוך לגיל הרך:

 • ליווי והדרכת הגננת והצוות החינוכי בנושאים חינוכיים-התפתחותיים
  ובאתגרים מול הורים.

 • ייעוץ והדרכה בארגון סביבה חינוכית מותאמת ובטיחותית בגן.

 • פגישות אישיות עם הורים וגננת.

 • השתלמות והדרכת הצוות החינוכי בנושאים שונים (כגון: נשיכות ותוקפנות בגיל הרך, יחסי צוות חינוכי והורים, גמילה מטיטולים, תיווך וטיפוח מיומנויות
  חברתיות ועוד).

 • בנייה וליווי ישיבות צוות.

 • תצפית ואיתור ילדים עם קשיים בתחומים שונים.

 • סדנאות להורי הגן.

 • הטבה להורי הגן על הדרכת הורים פרטנית או ייעוץ שינה.

 • מיתוג ושיווק הגן כבעל ערך מוסף בהדרכת הצוות החינוכי והמענה להורים.

bottom of page